Ren kvalitet

Att utföra vårt uppdrag med noggrannhet har varit en självklarhet från början. Nöjda kunder är den absoluta förutsättningen för stabil tillväxt. Vår prislista i kombination med vår kvalitet gör att vi därför kan utlova: ”Valuta för pengarna”.

Vi bokar ett möte

När du anmält ditt intresse så kommer vi överens om en tid för ett första hembesök där vi går igenom vad som ska göras. Vi tar med oss checklistor som försäkrar att vi inte missar några viktiga detaljer.

Ni får träffa våra städare

I samband med den första städningen blir ni introducerade till det arbetslag som ska hjälpa er. Vi arbetar normalt sett i par eftersom det ger högre kvalité på städtjänsten och bidar till en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Ni får också chansen att lära känna vår personal för en trygg och bra start på uppdraget. Är ni inte på plats kommer vi informera er om vilka personer som kommer utföra städuppdraget hos er. Vår ambition är att samma personer ska sköta hela uppdraget hos er.

Kundansvariga kontaktar er

Allt eftersom vårt uppdrag fortlöper så stämmer vår kundansvarig av med er hur ni upplever våra tjänster. Detta är ett bra tillfälle att lämna eventuell feedback till oss. Ni är även välkomna att kontakta oss närsomhelst ifall ni inte är nöjda eller har nya önskemål.

Kvalitetspolicy

Företagets kvalitetsarbete bygger på – förtroende, ansvar, engagemang och kompetens.

•  KVALITET Vårt företag strävar mot att alltid leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet som motsvarar våra kunders förväntningar, behov och krav. Vi åtar oss att uppfylla tillämpliga krav för vår verksamhet. Vår målsättning är att  varje kund i varje uppdrag blir en nöjd kund.

•   KVALITET är alla medarbetares ansvar och skall prägla hela verksamheten genom stort engagemang och hög kompetens. Ansvarsfördelningen för kvalitet är klar och entydig.

•   KVALITET skall genomsyra allt vi gör från första kundkontakt till färdig leverans. Vi väljer alltid kvalitetsmedvetna leverantörer.

•   KVALITET innebär att vi satsar på ständig förbättring genom utveckling, utbildning och systematisk erfarenhetsåterföring.

Poolarna Clean
© 2024 Poolarna Clean