Ren miljö

Miljövänlighet är att undvika onödigt bruk av resurser. Poolarna Cleans främsta möjlighet att bidra till en minskad miljöbelastning går genom förtagets produkter och medarbetarnas kunskaper. Genom att arbeta strukturerat och kundanpassad med god planering kan Poolarna Clean minska den totala belastningen på miljön och samtidigt erbjuda både kunder och medarbetare en renare och mer trivsam inre miljö.

Miljövänliga rengöringsmedel

Vi använder oss av miljöcertifierade rengöringsprodukter för att minska vår miljöpåverkan. Det innebär att våra produkter är utvecklade utan djurförsök och är biologiskt nedbrytbara. Vi undviker även parfymerade produkter då de kan trigga allergier. Har du egna rengöringsmedel som du vill att vi använder är det givetvis inga problem.

Vi är ISO-certifierade

Interna utbildningar och arbetsmetoder är viktiga för att kunna minska klimatavtrycket. Som ett led i detta har vi valt att certifiera oss enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Detta innebär att vi implementerar miljövänliga arbetsmetoder som granskas externt årligen.

Våra ISO-certifieringar

Auktorisation-Poolarna-Clean-AB-2021
ISO-9001-Poolarna-Clean-2020
ISO-14001-Poolarna-Clean-2020

Poolarna Clean
© 2023 Poolarna Clean