Säkerhet & trygghet

Vi vet att de flesta företag är beroende av att det är rent, snyggt och har en bra service. Därför prioriterar vi er genom att vara certifierade, ha en process som skapar trygghet och ger er den säkerhet ni önskar!

Certifikat

För att vara trovärdiga och att ni skall kunna känna er säkra på att saker blir gjorda när ni behöver och på det sätt ni vill så har vi valt att använda en tredje part som kontrollerar oss. Detta har vi bland annat gjort genom att vara ISO certifierade vilket innebär: dokumenterade processer, tydliga ansvar, dokumentation och finansiell stabilitet.

 

Säkerhet

Alla våra medarbetare är knutna till ett kollektivavtal, detta innebär att de är försäkrade men också får avtalsenliga löner och villkor. Innan vi anställer har vi en process som säkerställer att ni kan vara trygga i att ha vår medarbetare som en del av er verksamhet. Bland annat så tar vi utdrag ur brottsregistret och tar referenser. Ni är självklart en del om ni vill av det urval av medarbetare som skall arbeta hos er.

 

Försäkring

Vi har försäkringar som täcker eventuella skador eller påverkan på ert företag, dess lokaler eller utemiljö. Det gör att ni kan vara trygga att vi gör rätt för oss i form av städning, tjänster eller andra typer av arbeten ni önskar.

Våra certifieringar

Poolarna Clean
© 2023 Poolarna Clean